LEGE OHARRA

1.- IDENTIFIKAZIO-DATUAL

Uztailaren 11ko 34/2002 Legea (Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa), EBko 2016/679 araudia eta beste bete-beharreko arautegiak betetzeko, jakinarazten da www.erosystem.es webgunea EROSYSTEM MC S.L. titulartasunpekoa dela.

EROSYSTEM MC S.L.-k, Zaratamoko (BIZKAIA) Barrondo auzoko Ugarte poligonoko A2 eta A3 pabiloietan du egoitza eta berari dagokion IFK hauxe da: B95450060.

Webgunearen titularrarekin edozein komunikazio elektroniko izateko, komunikazio helbide honetara igorri beharko da: administracion@erosystem.es

Berton azaldutako baldintza eta kondizioak erabiltzaileen sarbide eta erabilera, eta EROSYSTEM MC S.L. eskainitako informazio eta zerbitzuak erregulatzea dute helburu.

2.- ERABILTZAILEAK

Webgune honen erabilera eta sarbideak erabiltzailearen baldintzetara egotzita dago.

Erabiltzaileak webgunera sartze hutsarekin Lege Oharra eta Pribatutasun Politika onartzen du. Baldintza eta araudi hauek aldatuak edo eguneratuak izango balira, guztiz edo partzialki, berdin-berdin onartuak direla ulertuko litzateke.

Erabiltzaileak webgunearen edukia beraien ardurapean erabiliko du.

Baldintza eta Kondizioen inguruko edozein zalantza argitzeko, erabiltzaileak administracion@erosystem.es posta elektronikora idatzi dezake.

3.- WEBGUNEAREN ERABILERA

EROSYSTEM MC S.L. webguneak duen eduki, blog, zerbitzu, datu eta atal guztiek duten informazioaren jabe da.

Erabiltzaileak webgune honen erabileran sortutako
ardurak onartzen ditu. Ardura hau, eduki zehatzen bat irakurtzeko beharrezkoa den edozelako erregistrorekin lotuta egongo da. Erregistro honetan, erabiltzailearen gain egongo da benetako datuak emateko erantzukizuna.

Nahiz eta EROSYSTEM MC S.L.-k modu etikoan lan egingo duela egiaztatzen duen, ez da kalitate, fidagarritasun, zehaztapen edo zuzenketa ezberdinetatik sortu daitezkeen erreklamazioen arduradun egiten.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du EROSYSTEM MC S.L.-k webgunean adierazpen-izaera duen eta mugatua ez den edukiaren erabilera egokia egingo duela, honelako erabilera ekidinez:
• Iraingarri edo arrazista, xenofobo, pornografiko izan daitekeen propaganda, terrorismoaren apologia egiten duen, gaztaro edo haurtzaroa mehatxatzen duten edo giza eskubideak kaltetzen dituen edukia zabaltzea.
• Legez kanpoko edo fedetik, moralitatetik edo ohitura onetik kanpo dauden jarduerak burutzea zeintzuk giza egonkortasuna kaltetzen duten.
• EROSYSTEM MC S.L.-k dituen sistema fisiko zein logikoak kaltetu edo bere hornitzaile zein hirugarrengoen aurka doan edozer egitea. Era berean, birus informatiko zein edozelako kalte egin dezakeen teknologia sistema partekatu, igo edo batzea.
• Sartzeko ahalegina egin eta, lortuz gero, posta elektroniko ezberdinen manipulazioa eta erabilera gauzatzea. Mezuren bat moldatzea eta pribatutasun eta intimitatearen kontra doan edozelako ekintza edo jarrera hartzea, erabiltzaileen sarrera kaltetuz, zailduz edo eragotziz.
• Edozelako eduki edo iruzkina gehitzea, pilatu edo partekatzea beste edozelako euskarri edo medio baten bitartez EROSYSTEM MC S.L.-ren eskubide intelektual eta industrialak hautsiz.
• Webgune honek eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuak era kaltegarri baten erabiltzea Pribatutasun Politikatik harago.
• Webguneko edukia informazio propio zein hirugarrengoena saltzeko, kontratatzeko edo publizitatea zabaltzeko erabiltzea EROSYSTEM MC S.L.-ren aldez aurretiko onarpenik gabe.

4.- JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALA

Webgunearen jabetza intelektualaren eskubideak zein haren edukienak EROSYSTEM MC S.L.-ren titulartasunekoak dira. Erabat debekatuta dago webgune honetan edozein aldaketa egitea. Era berean, webgunean agertzen diren beste edozelako entitate edo pertsonen datuak ere legediaren babesa dute.

Erabiltzaileak EROSYSTEM MC S.L.-k duen jabetza intelektual eta industriala errespetatzen du.

EROSYSTEM MC S.L.-k ez du bere gain hartzen baimenik gabeko erabilera edo aldaketek ondoriozta dezaketen edozer. EROSYSTEM MC S.L.-k ez du inolako erabilera lizentzia edo baimenik ematen jabetza industrial eta intelektualerako bere eskubideen gainean edo webguneari, zerbitzuei edo edukiei lotutako beste edozein jabetza edo eskubideren gainean.

Debekatuta dago webgune honen edukiak osorik edo zati batean kopiatzea, jatorria aipatu gabe edo horretarako beren-beregiko baimenik eskatu gabe. Webgune honetan agertzen den informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta EROSYSTEM MC S.L.-ren jabetza intelektual edo industrialeko eskubideetan eragindako kalteek berekin ekarriko dute bidezko ekintzak gauzatzea eta, hala denean, erabilera horretatik ondorioztatzen diren erantzukizunak sortzea.

Erabiltzaileek lagatutako iruzkin, kontsulta, gomendioak, etabarrak EROSYSTEM MC S.L.-k dohainik jasoko dituen datuak izango dira eta ez dute lurralde zein denbora mugarik izango. Orobat, eduki horren erabilera, difusioa, publikazioa, banaketa eta esportazioa egiteko eskubidea izango du EROSYSTEM MC S.L.-k bai webgunean zein edozein beste euskarri propioan, inolako ordainketa edo konpentsazio emateko beharrizan barik.

5.- DATU PERTSONALEN BABESA

EROSYSTEM MC S.L.-k erabiltzaileen pribatutasuna eta datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna errespetatzen ditu, datuen babesaren arloan aplikatu beharreko legedian (Europako Parlamentua eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 arautegia eta hura garatzeko arauak, hain zuzen) ezarritakoaren arabera. Horretarako, emandako datu pertsonalak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe atzitzea eta lapurtzea eragozteko behar diren neurri teknikoak eta antolaketakoak hartu ditu, teknologiaren egoera, datuen izaera eta horien arriskuak kontutan hartuta.

EROSYSTEM MC S.L.-k eskaintzen dituen zerbitzuetakoren bat eskuratzeko beharrezkoa bada datu pertsonalak ematea, interesdunak bere onarpena eman beharko du datu horiek tratatzeko, lege-ohar eta pribatutasun-politika hauek onartuz. Eskuratutako zerbitzua emateko asmoz baino ez dira tratatuko datu pertsonalak, eta ez zaizkie inola ere hirugarrenei lagako, legezko betebeharra egon ezean.

Komunikazio Komertzialak

Uztailaren 11ko 34/2002 Legea (Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa), EROSYSTEM MC S.L.-k baimena eskatuko du erabiltzailearen helbide elektronikoa modu komertzial batean erabili ahal izateko.

Era berean, erabiltzaileak erreklamatzeko eskubidea baliatu dezake eta onartutako eskubideak baliogabetu administracion@erosystem.es helbidera e-mail bat idatziz.

6.- ERRANTZUKIZUNAK

EROSYSTEM MC S.L.-k ez da webgunean aurkitu ahal diren eduki zein testuek sortu ditzaketen inolako kalte edo aurreiritzien arduradun egiten ezta edukiek beraiek izan ditzaketen esateko falta edo akatsen arduradun egiten. Era berean, EROSYSTEM MC S.L.-ren arduratik harago daude webgunearen fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiatasuna eta baliotasuna eta berton agertu ahal diren birus edo programa maltzurrak, nahiz eta hauek ekiditeko beharrezkoak diren neurriak hartu dituen.

Erabiltzaileak webgune honen erabileran sortutako ardurak onartzen ditu. Ardura hau, eduki zehatzen bat irakurtzeko beharrezkoa den edozelako erregistrorekin lotuta egongo da. Erregistro honetan, erabiltzailearen gain egongo da benetako datuak emateko erantzukizuna.

EROSYSTEM MC S.L.-k guztizko eskubidea du irain bezala ulertutako eduki zein iruzkinak ezabatzeko edota erabiltzailea ezabatzera behartzera. Gainera, araudi hau betetzen ez duten eta egokiak ez diren eduki edo erabiltzaileei webgunera sartzeko eskubidea kenduko die.

EROSYSTEM MC S.L.-k edozein esteka, iruzkin edo eduki kanporatua izateko eskaera egiteko eskubidea bereganatzen du webgunearen edukia modu mingarri edo maltzurrean erabili, partekatu, banatu edo publikatu den heinean.

Halaber, EROSYSTEM MC S.L.-k Baldintza eta Terminoak betetzen ez dituen hirugarrengo bati sarbidea debekatzeko eskubidea izango du inolako jakinarazpenik gabe.

Webgunearen erabiltzaileak EROSYSTEM MC S.L. edo beste hirugarrengo bati sortutako kalte guztien erantzukizuna bere gain hartuko du.

7.- EGUNERAKETAK ETA ALDAKETAK

EROSYSTEM MC S.L.-k edozein momentutan webguneko informazioa eta lege oharrak eguneratu dezake aurre-jakinarazpenik gabe. Eguneraketa orok legedi berria betetzeko edo estrategia korporatiboetara moldatzeko izango dira. Horregatik, erabiltzaileari gomendatzen zaio lege oharrak irakurtzea webgunea erabiliko duen bakoitzean.

8.- ESTEKAK

EROSYSTEM MC S.L.-k ez du inolaz ere bere gain hartuko hirugarrengo baten webguneak edo bere ardurapean ez dagoen hiperesteka batek duen eduki finala. Era berean, EROSYSTEM MC S.L.-k ez du ziurtatzen bertoko eduki zein edozein materialen kalitatea, erabilgarritasuna, fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiatasun eta baliotasuna.

9.- JURISDIKZIO-ESKUMENA

Honako baldintza hauek interpretatzeko orduan edo zerbitzua erabiltzeko orduan, edozein gatazka sortzen denerako, EROSYSTEM MC S.L. eta erabiltzaileak hitzartu dute gatazka hori Bilbaoko epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jarriko dutela.